top of page
Afro-Amerikaanse jongeren aan het dansen
Steun ook. Help ons helpen.

Eenmalige gift

Ik steun SAVIZ met een gift
van € 10 tot € 1.000

Doneren

Ik word Vriend en steun SAVIZ
met een periodieke bijdrage

Schenken

Ik wil een groter bedrag schenken (vanaf € 1.000) 

Nalaten

SAVIZ vrij van erfbelasting steunen door opname in uw testament

Help ons helpen


Wij geven vluchtelingen en asielzoekers die verblijven in Zeist een belangrijk steuntje in de rug wanneer zij dat (hard) nodig hebben. Zo nemen we obstakels weg, creëren we mogelijkheden en bieden we kansen. Een kleine bijdrage kan al van grote betekenis zijn. Met uw hulp helpen wij hen voortvarend verder op hun weg naar een nieuwe toekomst, en geven we betekenis aan onze samenleving.
 

Steun ook
Er zijn allerlei mogelijkheden om ons te steunen. U treedt al toe tot ons schenkingsprogramma vanaf € 540,- netto, dankzij het fiscale voordeel. U kunt ook Vriend worden. Dan steunt u SAVIZ met een periodieke donatie. We blijven graag met u in contact en informeren u tweemaal per jaar over de activiteiten.

Andere manieren
Uiteraard zijn wij ook erg dankbaar voor eenmalige giften. Mocht u ons op deze wijze willen steunen, dan doneert u eenvoudig via onze site met behulp van iDEAL. U kunt ook een Fonds op Naam instellen met een specifiek doel, of SAVIZ opnemen in uw testament.

Contact
Wilt u meer weten over de Vrienden van SAVIZ, het schenkingsprogramma, de fiscale voordelen, het instellen van een fonds op naam of informatie over nalaten? Neem dan contact op met Srdjan Milenic (voorzitter) via (030) 6962283 of stuur een persoonlijk bericht.

Anbi.png

SAVIZ heeft de ANBI*-status. Elke vorm van doneren is voor de schenker daardoor fiscaal aftrekbaar. Er wordt geen schenkbelasting geheven over giften die SAVIZ ontvangt.

Dat geldt eveneens voor erfbelasting.
Zo komt iedere schenking volledig ten goede aan de doelstellingen van de stichting.

*Algemeen Nut Beogende Instelling

Bestuurssamenstelling

Gegevens

Naam ANBI: Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist

 

Telefoonnummer:
(030) 6962283

K.v.K.: 
41186390

Rekeningnummer:
NL25 INGB 0007 4540 20

RSIN- fiscaalnummer: 
816758244

 

Postadres:

Oude Arnhemseweg 315

3705 BG Zeist

hr. S. Milenic, voorzitter

mevr. C.J. Menken-Bekius, secretaris

hr. Th. ten Broeke, penningmeester

mevr. E.P. Brouwer-Elfferich, lid

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden en/ of vrijwilligers van de Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist ontvangen geen beloning voor de door hun gedane werkzaamheden. Uitsluitend worden in voorkomende gevallen de werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

bottom of page