top of page
Portret van een Man
Doe een aanvraag bij SAVIZ

Wie kan aanvragen?

Vluchtelingen en asielzoekers met en zonder verblijfsvergunning die verblijven in de gemeente Zeist kunnen een individuele aanvraag doen. Daarnaast werken wij met een aantal partnerorganisaties die een aanvraag kunnen indienen namens hen.

 
Partnerorganisaties
  • Vluchtelingenwerk Midden Nederland Zeist

  • St. Vluchtelingkinderen

  • Stichting Samen Oplopen

  • Wakegroep Detentiecentrum, Raad van Kerken Zeist

Nog geen partner? Ook andere organisaties die de belangen behartigen van asielzoekers en vluchtelingen in Zeist nodigen wij van harte uit contact met ons op te nemen en u aan te melden als partner.

Waarvoor kan worden aangevraagd?

Leningen

Aan privépersonen kunnen leningen worden verstrekt op aanvraag via een van onze partnerorganisaties. Deze leningen zijn altijd eenmalig. In schrijnende gevallen kan de lening worden omgezet in een gift. De besluitvorming over toekenning vindt plaats door bestuurlijk overleg, waarna een contract wordt opgesteld over de aflossing. De penningmeester volgt de uitvoering en brengt daarover verslag uit aan het bestuur.

 

Giften & Sponsoring

Naast het verstrekken van leningen is het soms nodig privépersonen met giften of sponsoring te steunen. Bij giften gaat het vaak om kleine bedragen zoals reiskosten. Voor grotere bedragen wordt zo mogelijk een sponsor gezocht. Afhankelijk van de situatie is de sponsor schenker of garantsteller. De besluitvorming vindt op dezelfde wijze plaats als bij een lening. Het bestuur bepaalt of het nodig c.q. wenselijk is een sponsor te zoeken of een lening te verstrekken uit eigen middelen.

"In de jaren van het eerste AZC in Zeist was de vluchteling heel zichtbaar. Er waren veel contacten met burgers. De financiële behoeften waren relatief eenvoudig en duidelijk. Wie de berichtgeving een beetje volgt, weet dat steun aan vluchtelingen steeds ingewikkelder wordt. De nood, ook financieel, is hoger geworden.

Voor specifieke hulpvragen wordt naar vermogen een sponsor gezocht. Denk aan de hoge legeskosten voor naturalisatie. De praktijk heeft echter geleerd dat vragen om hulp bijna altijd acuut zijn. Ook dan willen wij kunnen helpen. Dat doen we vanuit onze reserve, in het vertrouwen dat achteraf alsnog een sponsor gevonden wordt."

Aanvragen
AANVRAAGFORMULIER

Vul hieronder de gegevens van de aanvrager in. 
Als u namens iemand aanvraagt, vul dan uw eigen contactgegevens in.

AANHEF

Schrijf hieronder uw aanvraag. Graag ontvangen wij alle informatie die voor de beoordeling van uw aanvraag van belang is. O.a.: Waar vraagt u steun voor aan? Wie is de begunstigde? Wat is de verblijfsstatus en woonplaats van de begunstigde? Vraagt u een gift, lening of andere vorm van steun? Waarom is deze steun nodig? Wat kan worden bereikt als SAVIZ besluit uw aanvraag goed te keuren?

Bedankt voor uw aanvraag.
Wij reageren zo spoedig mogelijk.
met vriendelijke groet,
SAVIZ

Als u ons bijlagen of andere bestanden wilt sturen in het kader van uw aanvraag, kunt u die met verwijzing naar uw aanvraag per e-mail sturen aan stichtingsaviz @ gmail.com

bottom of page