SAVIZ biedt een steuntje in de rug!

Deze stichting met ANBI-status ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen (met en zonder verblijfsvergunning) die in de gemeente Zeist verblijven door het bieden van materiële en (zo mogelijk) immateriële hulp.

Deze hulp kan bestaan uit:

 

  • renteloze leningen (bijvoorbeeld voor hoge legeskosten, reiskosten bij gezinshereniging, enzovoort

  • giften voor zaken waarin de regelgeving/overheid niet voorziet, maar waar wel dringend behoefte aan is

  • ad hoc projecten die zijn gericht op de bevordering van het lichamelijke en geestelijke welzijn

SAVIZ tracht dit doel te bereiken door:

 

  • fondswerving

  • samenwerking met andere organisaties (Kerken, Vluchtelingenwerk, Samen Oplopen e.a.)

     

 

DOE EEN AANVRAAG:

Leningen en giften kunnen via onderstaand contactformulier worden aangevraagd door een medewerker (vrijwilliger) van een van de hulporganisaties met wie SAVIZ samenwerkt

 

Voor informatie, contact, giften en sponsoring:

Of voor andere vragen, vul het formulier in. Dank U!

​© Copyright 2013 Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist

Secretariaat:

C. Bekius

Oude Arnhemseweg 315
3705 BG Zeist 

 

SAVIZ werkt samen met:

Vluchtelingenwerk Midden Nederland (VWMN)

Zeist@vwmn.nl

 

Raad Van Kerken Zeist

www.raadvankerkenzeist.nl

www.wakezeist.nl

 

Vluchtelingenkinderen

Hoofdstraat 146, 3972 LE Driebergen

Telefoon 0343 415944

 

Kerk in Actie is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

www.kerkinactie.nl

 

International Network of Local Initiatives with Asylum seekers

www.inlia.nl

 

LOS Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt

www.stichtinglos.nl