top of page
Stedelijk

SAVIZ biedt
een steuntje in de rug!

hulp voor asielzoekers en vluchtelingen
in Zeist die onze 
ondersteuning nodig hebben  
Onze stichting met ANBI-status ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen
(met en zonder verblijfsvergunning) die in de gemeente Zeist verblijven door het bieden van materiële en (zo mogelijk) immateriële hulp.
Deze hulp kan bestaan uit:

 

  • renteloze leningen (bijvoorbeeld voor hoge legeskosten, reiskosten bij gezinshereniging, kosten naturalisatie, enzovoort)​

  • giften voor zaken waarin de regelgeving/overheid niet voorziet, maar waar wel dringend behoefte aan is​

  • ad hoc projecten die zijn gericht op de bevordering van het lichamelijke en geestelijke welzijn
    (bijvoorbeeld attenties voor ingeslotenen in Detentiecentrum Zeist rond de feestdagen)

​​

SAVIZ tracht dit doel te bereiken door:

 

  • fondswerving

  • sponsoring

  • ​samenwerking met andere organisaties (Kerken, Vluchtelingenwerk, Samen Oplopen e.a.)

Leningen en giften kunnen via onze website worden aangevraagd door een medewerker (vrijwilliger) van één van de hulporganisaties waarmee SAVIZ samenwerkt.

De stichting komt op voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen die in de Zeister samenleving verblijven. Zij wil dit bereiken door materieel en immaterieel ondersteuning te bieden. Ook door burgers via publiciteit bewust te maken van de nood van mensen: 

SAVIZ biedt een steuntje in de rug!

Mission statement

bottom of page